Fets del Paranimf

Fets del Paranimf
21 de febrer de 1957

Missatge d'error

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

“El dilluns i dimarts 18 i 19 de febrer hi hagué diverses mostres de protesta contra les autoritats acadèmiques, amb inclusió d’uns ninots que representaven García Valdecasas i Linés, que es penjaren del pati entre burles generals (...) (El 21 de febrer) diversos grups d’estudiants començaren a comunicar a les classes la celebració de l’assemblea. A les dotze, els estudiants que gairebé omplien el pati de Dret escoltaren Domènec Madolell i Francesc Fonsillas (...) sortiren crits de: !Al paranimfo, al paranimfo¡, i cap allà s’encaminaren els reunits. (...) el paranimf, era omplert per uns vuit-cents estudiants que quasi l’atapeïen. A la presidència foren col-locats dues pancartes amb els següents textos: “Justicia y libertad”, i “Viva el ejército”. Així mateix, s’hi deixaren, clarament desplegades, dues banderes espanyoles. Tant les unes com les altres indicaven ben palesament el garbuix polític dels qui hi participaven i els temors a adoptar actituds obertament identificades amb l’oposició antifranquista tradicional de la postguerra. (...) al cap d’una mica entrà al paranimf un grup de vuit o deu policies armats, la presència dels quals creà uns moments de confusió. (...) Domènec Madolell féu una vibrant intervenció en la qual declarà constituïda la Primera Assemblea Lliure d’Estudiants de Barcelona. A continuació, donà lectura a les reivindicacions  (...) Desprès de grans aplaudiments, hi hagué algunes intervencions més, però de seguida es presentaren a la porta del paranimf, del qual sortiren els policies, el rector i els degans que estaven reunits allà al costat. Uns cent cinquanta estudiants pogueren sortir a temps de la sala, però els altres es negaren a identificar-se i demanaren garantia per desallotjar. (...) la tancada durà fins a quarts de quatre de la tarda, en un ambient de tensió, discussions sobre les actituds més convenients a adoptar, i diverses mostres de nerviosisme. (...) Finalment la policia entrà de nou al paranimf, el feu desallotjar, i detingué alguns dels que més s’havien destacat en l’assemblea, entre ells Domènec Madolell. Excepte algun que restà amagat darrera la aula presidencial o en algun altre racó, tots els estudiants que hi quedaven sortiren entre una doble fila de policies i lliuraren el carnet als degans i catedràtics.” (COLOMER I CALSINA, J. M., 1978, vol.1, pag.125-128)

Afegeix un nou comentari