La seu de l'ICA és un lloc de reunió de grups de professionals i/o estudiants per treballar, discutir i investigar.

Els grups compten amb la infraestructura i suport de la institució per difondre els seus projectes i treballs

Les sòcies i els socis de l'Institut poden participar en els esmentats grups, així com també proposar-ne la creació de nous.