Taula rodona “L'ètica en la recerca antropològica”

Data: 02/12/2014 18:30

Organitza: Grup de recerca Ciutadanies de l'ICA

Debat constructiu al voltant del tema, a partir de les propostes fetes per les membres de la taula:

“Protocols d'ètica per a les ciències humanes i socials”

Dra. Maria Jesús Buxó – Catedràtica Emèrita i membre del Comitè de Bioètica de la UB

"Principis, guies i comitès d'ètica en la recerca qualitativa: una perspectiva nord-americana"

Dra. Nina Kammerer Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University i investigadora visitant a l’ICRPC

“Ètica de camp i etnografies digitals: compromís, privacitat, imatge i autoria”

Dra. Elisenda Ardévol – professora a la UOC i investigadora del grup de recerca mediaccions IN3-UOC

Modera la taula: Montserrat Clua

Lloc: Aula 204, Facultat de Geografia i Història UB
C. de Montalegre, 6, Barcelona

Vivim temps de canvi social i polític que requereixen de reflexions sobre les maneres de fer les coses i on l'ètica ha pres un paper molt important. El rol de l'ètica ha estat un tema recurrent en la reflexió antropològica, donat que la nostra disciplina, com les altres ciències socials i humanes, es construeix a partir de les relacions humanes establertes amb persones on és imprescindible conèixer i respectar uns límits ètics. Però el debat no sempre ha anat acompanyat d'una formulació concreta de com s'ha de traduir l’ètica en la pràctica investigadora. Especialment en l'antropologia espanyola, on des de fa anys es parla sobre la necessitat d'establir algun tipus de codi ètic i/o deontològic, vinculat tant en la recerca com en la pràctica aplicada, així com dins l'acadèmia i en la formació dels estudiants, però no s'acaba d'acordar com fer-ho. A diferencia de l’antropologia que es practica en altres països, on s’han establert codis i fórmules de supervisió per assegurar que les recerques compleixin amb els principis ètics establerts, com és el cas dels Estats Units, que habitualment es pren com a model on emmirallar-se.

taula rodona sobre ètica.jpg