Projecte “FONS DOCUMENTAL ETNOGRÀFIC. Memòria Etnològica”

Projecte:
“FONS DOCUMENTAL ETNOGRÀFIC. Memòria Etnològica”

PRESENTACIÓ:

El <FONS DOCUMENTAL ETNOGRÀFIC. Memòria Etnològica>, és la línia de documentació etnogràfica del Laboratori de Recerca del Pensament Creatiu. L'objectiu d’aquesta línea de recerca és documentar:
LA CREATIVITAT SOCIAL I L'ESPERIT DE LA CULTURA.

(a) LA CREATIVITAT SOCIAL. Arxius de recerca local.
En aquest arxiu classificarem els documents segons el criteri geogràfic de: COMUNITATS LOCALS.
Conceptes temporals aplicables a la vida del grup social en el barri, poble, ciutat o comarca.
(b) L’ESPERIT DE LA CULTURA. Arxius de recerca universal.

En aquest arxiu classificarem els documents segons el criteri temàtic de: COMUNITATS CULTURALS.

Conceptes permanents aplicables a l'ésser humà i la societat en l'espai i el temps.
Camps de coneixement: Documents “AGER COGNITIUS”.
[Ager Cognitius -del llatí- Camps de Coneixement]

En aquest projecte es considera al document com l'element viu del pensament creatiu social i el mateix està sistematitzat a partir d'aquets conceptes:
<DOCUMENT = CONEIXEMENT = IDEES = SIGNIFICATS>

El sistema de classificació dels camps de coneixement concebut a partir d'aquest esquema ens facilita la consecució social d'aquests objectius.
(a) EL FLUX DE CONCEPTES EN l’INDIVIDU.
(b) LA CIRCULACIÓ DE IDEES EN EL GRUP SOCIAL.

Aquest sistema de classificació dels camps de coneixement ens proporciona les eines adequades, per organitzar la informació documental del:
(c) PATRIMONI CULTURAL MATERIAL. Fons Documental Etnogràfic.
(d) PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL. Memòria Etnològica.

El FONS DOCUMENTAL ETNOGRÀFIC té per objecte: Investigar, recuperar i divulgar la memòria històrica. La finalitat d’aquest projecte de recerca documental principalment es el de promoure i fomentar l’interès en la recerca i en el rigor en la documentació i presentació amb rigor del treballs que formin part del fons documental.
Les MEMÒRIES ETNOLÒGIQUES estan sempre associades a un fons documental que és la nodreix de la informació necessària per a l'anàlisi etnogràfica en qüestió. Per a l'efectivitat d'aquesta memòria es requereix que aquests fons documentals siguin representatius dels diferents territoris i cultures que comprenen l'àmbit
territorial de referència.

Arxius relacionats:
Projecte MEMORIA ETNOLOGICA 2015-1.pdf (144Kb)
MEMÒRIA ETNOLÒGICA. Fons documental etnogràfic.pdf (561Kb)

Temes: Art