Farmamundi Catalunya cerca un/a Antropòleg/a

RESPONSABLE D’INVESTIGACIÓ-­ACCIÓ-­PARTICIPACIÓ SOBRE ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS DE LES DONES BARCELONINES EN L’ATENCIÓ A L’EMBARÀS I AL PART.

OFERTA:
Farmamundi Catalunya cerca un/a Antropòleg/a per a fer una investigació amb metodologia d’art-­‐ etnografia emmarcada en un projecte d’Investigació Acció Participació (IAP) subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona sobre les diferents cultures de cura respecte la Salut Sexual Reproductiva de dones de Barcelona i l’atenció que reben per part del sistema públic de salut de la ciutat durant l’embaràs i el part.

La persona seleccionada serà la responsable de la investigació amb l’acompanyament del Departament d’Antropologia Social de la UB, de l’Institut d’Art-­‐teràpia Transdisciplinària de Barcelona (IATBA)i de Farmamundi.
L’objectiu de la recerca és identificar les possibles vulneracions dels drets sexuals i reproductius de les dones barcelonines durant l’embaràs i el part per finalment elaborar una guia de bones pràctiques i recomanacions destinada a administracions i serveis sanitaris i altres dispositius públics assistencials. La investigació es desenvoluparà junt amb la creació col·∙lectiva d’una exposició artística amb 5 col·∙lectius de dones. Per això preveu la realització de sessions grupals de IAP amb cadascun dels col·∙lectius conduïdes conjuntament per l’investigador/a responsable, membres del IATBA i de Farmamundi.

Funcions a desenvolupar:
Les seves principals funcions seran:

Accés a terreny. Participació en el procés d’identificació i selecció dels grups de dones participants en el projecte.
Disseny i execució de la IAP amb metodologia art-­‐etnogràfica, amb l’assoliment dels objectius citat.
Entrevistes individuals (a les dones i professionals sanitaris/àries).
Observació participant en les sessions grupals de creació i investigació artística.
Recerca sobre les diferents cultures de la cura respecte la SSR de les dones participants.
Observació i detecció de la violació dels DSR dels diferents col·∙lectius participants respecte l’atenció que reben per part dels dispositius assistencials públics de la ciutat.
Transcripcions de la informació recopilada.
Anàlisis de dades qualitatives extretes del treball de camp.
Elaboració d’indicadors.
Elaboració d’informes de seguiment i de l’informe final.
Elaboració de la Guia de bones pràctiques i recomanacions destinada a professionals i dispositiu assistencials.
Participació en les sessions de diàleg intercultural per a la presentació de les conclusions de la recerca i la citada guia.

Requisits:
Són requisits imprescindibles:

Llicenciatura en Antropologia social
Màster i/o Postgrau en Salut Pública i/o Salut Global i/o Antropologia Mèdica i/o estudis afins
Formació específica en Estudis de gènere
Domini de tècniques de recerca i investigació etnogràfica
Experiència prèvia en investigació etnogràfica a terreny en estudis de gènere
Experiència prèvia en l’elaboració d’informes i presentació de resultats
Nivell fluid de castellà i català (oral i escrit)
Bona capacitat d’anàlisis, síntesi i redacció
Bones habilitats comunicatives, persona flexible i que sàpiga treballar en equip Es valorarà Experiència en:
L’àmbit de la salut sexual i reproductiva
Tècniques art-­‐etnogràfiques
Treballs de gènere a la ciutat de Barcelona
Dinamització de grups
Condicions de la oferta:
Durada: 9 mesos amb un període de prova de 3 mesos
Dedicació estimada de 28 hores/ setmana i salari segons condicions del projecte
Incorporació: Immediata (previsió meitats de febrer)
Lloc de treball disponible: Seu de Farmamundi Barcelona i altres llocs on es desenvolupin els tallers.
Pressupost: La proposta per a la investigació no excedirà els €5880,00 (impostos inclosos).
Amb aquest import s’assumiran despeses derivades d’honoraris i de mobilització.

Enviar CV, oferta tècnica que inclogui una proposta sobre la metodologia i pla de treball que assumeixi els objectius i termes de referència citats així com una proposta de cronograma i de pressupost detallat. Enviar a barcelona@farmamundi.org a l’atenció de Rocio Vilchez, indicant a l’assumpte: IAP SALUT I DONES