21/03/2017

Projecte CONECT-e (Compartint el CONeixement ECològic Tradicional


Projecte CONECT-e per promoure la conservació i difusió del coneixement ecològic tradicional.

La importància del coneixement ecològic tradicional (CET) per a la conservació de la biodiversitat i la gestió dels ecosistemes ha despertat l'interès per preservar, mantenir i fomentar aquest tipus de coneixements. A Espanya, aquest interès s'ha materialitzat en el desenvolupament de l'Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB), un instrument públic que aspira a recollir els coneixements ecològics tradicionals, avaluar-ne el grau de conservació i vulnerabilitat i fer-los accessibles a gestors, investigadors i la ciutadania en general.

En línia amb aquesta iniciativa, el projecte CONECT-e, ha desenvolupat una plataforma interactiva de recollida i transmissió de coneixements tradicionals relatives a plantes, animals, fongs, varietats tradicionals de cultius i ecosistemes (www.conecte.es). Aquesta plataforma -en línia amb el nou enfocament de la ciència ciutadana- aspira no només a ser un lloc de consulta, sinó també un espai de trobada i intercanvi de tots aquells interessats a conservar i difondre el coneixement ecològic tradicional. Així, CONECT-e presenta un format wiki, amb l'objectiu que qualsevol persona pugui registrar-s'hi i compartir a través del web els coneixements i pràctiques tradicionals que han adquirit de la seva gent gran, parlant amb ells o veient com s'utilitzen aquestes pràctiques i coneixements.

Com pots participar-hi?
* Explicant-nos el que saps o has après de la gent gran sobre temes relacionats amb la natura com els noms i usos de plantes i animals silvestres, les formes de conrear les varietats locals i molts altres temes. Per a fer-ho, pots completar una fitxa que ja estigui feta o crear-ne una de nova si no hi ha la que busques.

* Aportant fotos per a una fitxa (d'una espècie concreta, d'un indicador de canvi climàtic, de l'ús i maneig de plantes, fongs, animals o ecosistemes, etc.).

* Marcant al mapa els usos que es fa de plantes, fongs, animals, minerals etc. al teu municipi.

T'esperem!
Equip CONECT-e
www.conecte.es
https://www.facebook.com/conecte.es/