Presentació

Nou grup de treball de l'ICA!

El treball és un dels factors principals per a la integració i la identificació de les persones que determina les relacions socials. Exerceix un domini en l’economia i en la identitat social i personal, en una relació recíproca que s’integra en el marc de realitats culturals i socioeconòmiques concretes i globalitzades. Les noves tendències econòmiques i socials comporten reordenaments del treball i de la vida que impliquen el replantejament del seu anàlisi. Aquestes dinàmiques estan fonamentades en una concepció econòmica i simbòlica i es relacionen amb les modalitats, les limitacions i les oportunitats de les pràctiques de treball, que precisen ser explorades a partir dels seus significats en les formes de vida.

En la línia d’aquestes observacions, el Grup d’Estudis en Antropologia i Significats del Treball - GREAST s’estableix en base a, d’una banda, l’interès en relació als processos i les dinàmiques de treball contemporànies, si bé contemplant la vessant diacrònica que els dona sentit i, de l’altra, a la necessitat d’ampliar el coneixement sobre la realitat social y el treball. Aquesta iniciativa es planteja des de la diversitat de eixos temàtics que són estructurats en tres línies de recerca transversals, amb l’objectiu de evidenciar les pràctiques existents en les matèries d’interès.

Objectius

Objectiu general

Fomentar un grup d’estudis per a generar coneixement i construir un espai d’anàlisi, reflexió idifusió de les qüestions i problemàtiques sobre antropologia i treball.

Objectius específics

 • Potenciar l’observació de paradigmes per a la comprensió de les pràctiques de treball contemporànies
 • Identificar i analitzar formes d’entendre i de viure el treball així com les seves implicacions
 • Examinar l’interrelació de criteris rellevants que s’enllacen dins l’àmbit de treball considerant els que són reconeguts fora del seu context
 • Observar les transformacions i continuïtats en relació a les pautes i els processos de treball
 • Generar conclusions en relació a les troballes etnogràfiques potenciant la seva divulgació

Metodologia de treball

 • Desenvolupament de tasques de recerca basades en el treball etnogràfic i l’anàlisi quantitatiu i de fonts bibliogràfiques
 • Realització de sessions de grup trimestrals per a l’exposició i l’intercanvi d’idees, discussió literària i exploració de les recerques etnogràfiques desenvolupades
 • Difusió dels coneixements generats mitjançant congressos, jornades, seminaris i publicacions

Línies de recerca i eixos temàtics

 • Noves i velles tendències en els processos i les pràctiques de treball contemporànies.
 • Quotidianitat i evolució en les formes de treball. Estratègies i transformacions en els comportaments, els processos i els valors dels continguts del treball.
 • Diferenciació en el context de treball des de la perspectiva ètica i del comportament Construcció de les desigualtats i dels privilegis en les trajectòries d’inserció i en el desenvolupament de les pràctiques laborals. Implicacions i el seu impacte.
 • L’ocupació des d’una perspectiva comparativa internacional. Estructura ocupacional, mercat i politiques de treball. 

Contacte

Coordinació: Gemma Antón Ramos - greast@antropologia.cat