Beca per a realitzar el Màster en Patrimoni a la Universitat de Girona (especialitat en patrimoni cultural i natural)

Termini de presentació: 15 d'octubre

1.Objecte

L’objectiu d’aquesta beca és fomentar la recerca i contribuir a la posada en valor del patrimoni cultural i natural de la Vall d'en Bas en el marc del projecte de Can Trona Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas. L'estudiant becat haurà de basar el seu treball final de màster en alguna matèria relacionada en patrimoni cultural i natural del municipi de la Vall d'en Bas, així com relacionar els treballs i projectes acadèmics encarregats en el Màster de Patrimoni amb el mateix municipi.
2. Dotació de la beca
El total de la beca suma 5831,8€, que correspon a la suma de la matrícula del 2017-2018 i del curs 2018-2019 del màster. El pagament es farà efectiu a la Universitat de Girona en dos fraccionaments, el primer després de la primera matrícula i el segon després de la segona.
3. Beneficiaris
Podran optar a aquesta beca tots els estudiants que posseeixin un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster tal i com estableix l'article 16 en el Real Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010.
El perfil prioritari és el de llicenciats o graduats en Biologia, Geologia, Geografia, Ciències Ambientals, Història, Història de l'Art, Humanitats, Antropologia, Turisme, Arquitectura o titulacions similars.
4. Sol·licituds i termini de presentació
4.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar a través del Registre d'Entrada de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas o per tramitació electrònica en format d'instància genèrica.
4.2 El termini de presentació de tota la documentació necessària finalitzarà en data 15 d'octubre de 2017 a les 15:00 hores.

+ info: http://www.vallbas.cat/lajuntament/tauler-danuncis/

Arxius relacionats:
BECA-MÀSTER-PATRIMONI.pdf (197Kb)