Curs: Antropologia mèdica i mètodes per a investigar en salut

Data: 15/12/2017 al 22/12/2017

Organitza: Institut Català d'Antropologia. Amb la col·laboració de: Diputació de Barcelona

A càrrec de la Dra. Susana Ramírez Hita. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), Universidad Andina Simón Bolívar (Quito-Ecuador)

El curs es farà en castellà

DADES DEL CURS

Dates: 15, 19, 20, 21 i 22 de desembre de 2017
Horari: de 10:00 a 13:00 h.
Lloc: Aula 2, CERC, Pati Manning, carrer Montalegre 7, Barcelona.

Inscripcions obertes fins l'11 de desembre: https://goo.gl/forms/bmWNzLDyNs1GdIv33
Places limitades (mínim de 10 persones per realitzar el curs)
Es lliurarà certificat d’assistència i aprofitament

Preus:
Socis/es ICA: 90€
Estudiants i/o persones a l’atur: 100€
General: 120€

Informació:
www.antropologia.cat
secretaria@antropologia.cat
Tel 93 171 37 70

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

El curs està dirigit a investigadors/es de ciències mèdiques i socials i a estudiants d'aquestes àrees de coneixement, que desitgin dedicar-se a la investigació.

El curs té com a objectiu, a través dels estudis etnogràfics de la professora, aportar elements per articular la teoria antropològica amb la pràctica, a partir d'un apropament al coneixement teòric i metodològic sobre les discussions més importants sobre Antropologia Mèdica. Al llarg del curs s'analitzaran les possibles formes de situar-nos epistemològicament davant els processos de salut / malaltia / atenció.

S'observarà l'aportació que el mètode etnogràfic atorga a les investigacions en el camp de la salut, tant per a la recollida de dades com per a la construcció d'epidemiologia sociocultural. Alhora, s'analitzaran estudis de casos d'investigacions que articulen els aspectes macro i microsocials, a través d'incorporar l'economia política, la història i els aspectes culturals.

OBJETIU GENERAL

Aportar els elements necessaris perquè l'alumne/a pugui incorporar aspectes de l'antropologia mèdica (tant teòrica com metodològicament) en les investigacions sobre processos de salut-malaltia. A través d'apropar-nos a les dimensions económicopolítiques, culturals, socials i ideològiques que es troben en els diversos contextos socioculturals.

OBJETIUS ESPECÍFICS

1) Conèixer els components de la malaltia i l'aportació teòrica / metodològica de l'antropologia al camp de la salut pública.

2) Conèixer mecanismes per abordar investigacions d'epidemiologia sociocultural.

3) Adquirir destreses per analitzar les condicions de salut de diverses poblacions i analitzar la importància dels aspectes ètics en aquest tipus d'investigacions.
4) Facilitar elements que ajudin a articular la teoria amb la pràctica a partir de la reflexió sobre com es construeixen les dades, les polítiques sanitàries, els programes d'intervenció en grups exclosos i el paper de l'investigador/a en aquests espais.

CONTINGUTS BÀSICS

1) Enfocaments teòrics sobre els orígens i desenvolupament de l'Antropologia Mèdica. Estudi de cas: sistemes mèdics en població criolla rural (Argentina).

2) La religió en el camp de la salut. Estudi de cas: Gitanos. La influència de les polítiques sociosanitàries en la manera d'entendre i atendre la salut. Articulació de les pràctiques que s'efectuen en els diversos sistemes mèdics (oficial, popular, religiós i d’autoatenció) (França-Catalunya).

3) Construcció d'epidemiologia sociocultural. Estudi de cas: diagnòstic de salut d'una ciutat minera, Potosí (Bolívia).

4) El concepte de salut intercultural a Amèrica Llatina. El problema de l'ètnic i el religiós. Aspectes ètics, teòrics i metodològics. Estudi de cas: etnografia hospitalària. Centres de salut intercultural en població indígena (Bolívia-Perú).

5) Reflexió sobre els aspectes metodològics relatius a la investigació en salut. Les investigacions ràpides (RAP), L'ètica en la recollida de dades, en l'escriptura dels documents i la influència de les institucions mèdiques i socials en els processos investigadors. Estudi de cas: Sida i contaminació ambiental a l'Amazònia boliviana (Bolívia).

MÈTODE PEDAGÒGIC

1) Classes expositives
2) Anàlisi de textos
3) Projecció de material audiovisual
4) Reflexió i discussió a classe dels resultats.

CRITERIS PER SUPERAR EL CURS

El curs implicarà participació i un mínim d’assistència del 80% per a obtenir el certificat.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

Sessió 1 (15 de desembre):

CHAUMEIL, J.P. (2004) Del proyectil al virus. El complejo de dardos mágicos en el chamanismo del oeste amazónico. En: Fernández, G. (comp.) Salud e Interculturalidad en América Latina. Perspectivas antropológicas. Abya-Yala, Bolhispania, Universidad de Castilla La Mancha. Quito. Pp 265-278.

Sessió 2 (19 de desembre):

GOOD, B. (1994) 2003. El cuerpo, la experiencia de la enfermedad y el mundo vital: Una exposición fenomenológica del dolor crónico. En: Medicina, racionalidad y experiencia. Una perspectiva antropológica. Edicions Bellaterra. Barcelona. Pp 215-246

Sessió 3 (20 de desembre):

MENENDEZ, E. (2008) Epidemiología sociocultural: propuestas y posibilidades. Región y sociedad [online], vol.20, n.spe.2 [citado 2016-06-27] Pp.5-50. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-3925200...

Sessió 4 (21 de desembre):

FASSIN, D. (2003) Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacía los pobres y los inmigantes en Francia. En: Antropología Poder y Salud. Cuadernos de Antropología Social. Nº 17/agosto. Buenos Aires. Pp 49-78
Disponible en: https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/lido_gobern... cuerpos-polc3acticasde-reconocimiento-hacia-los-pobres-e-inmigrantes-enfrancia.pdf

Sessió 5 (22 de desembre):

SCHEPER-HUGHES, N. (1999) Demografía sin números. El contexto económico y cultural de la mortalidad infantil en Brasil.
En: Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América latina. Ed: Paidós. Barcelona. Pp 267-299.

PROFESSORA

Susana Ramírez Hita

Es va llicenciar en Antropologia Social a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), (Argentina). Es va doctorar en Antropologia Social i Cultural, especialitat en Antropologia de la Medicina, a la Universitat Rovira i Virgili (URV) (Tarragona). Actualment viu a Perú. Treballa en el camp de l'Antropologia Mèdica i les seves investigacions més importants s'han desenvolupat al voltant de les condicions de salut de diferents poblacions, fonamentalment llatinoamericanes. Membre de la Unió de Científics Compromesos amb la Societat i la Natura d'Amèrica Llatina (UCCSNAL) i del Medical Anthropology Research Center (MARC).

És professora del "Màster Interuniversitari d'Antropologia Mèdica i Salut Global" de la Universitat URV, la Universitat de Barcelona i el CSIC, del doctorat "Salut Col·lectiva, Ambient i Societat" i del Mestratge de "Epidemiologia i Salut Col·lectiva" que imparteix la Universidad Andina Simón Bolívar (Equador).
Ha dictat cursos a Xile, Bolívia, Equador, Argentina i Perú.

Entre els seus llibres més destacats es troben: Donde el viento llega cansado. Sistemas y prácticas de salud en la ciudad de Potosí (Cooperación Italiana, La Paz, [2005] 2010), Entre calles estrechas. Gitanos: prácticas y saberes médicos (Bellaterra. Barcelona, 2007), Calidad de atención en salud. Prácticas y representaciones sociales en las poblaciones quechua y aymara del altiplano boliviano (OPS/OMS. La Paz, [2009] 2010), Salud intercultural. Crítica y problematización a partir del contexto boliviano (ISEAT. La Paz, 2011) i Cuando la enfermedad se silencia. Sida y toxicidad en el oriente boliviano (URV. Tarragona, 2016).

 

IMATGE CURS.jpg

Arxius relacionats:
Tríptic_cat.pdf (411Kb)
Tríptico_cast.pdf (292Kb)