06/02/2018

Màster en Antropologia i Etnografia

Universitat de Barcelona

Períodes de preinscripció:
- Primer període: del 5 de febrer al 16 d'abril de 2018.
- Segon període: del 18 d'abril al 18 de juny de 2018. 

+ info: 
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/antropologia/presentacio

Tríptic