Nova sessió del Grup de lectura: «Altres economies, altres configuracions socioculturals»

Data: 19/03/2018 18:00 - 20:00

Organitza: Associació ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en Socioantropologia dels mons contemporanis de l'Institut Català d'Antropologia (ICA)

Lectura: «Modos de vida vivibles: economía(s) solidaria(s) y sostenibilidad de la vida», tesi doctoral presentada i defensada per Mª Daniela Osorio Cabrera al Dep. de Psicologia Social de la UAB en 2017. Accés al text: http://www.tdx.cat/handle/10803/405465

Lloc: Sala Fontserè de l’Institut d'Estudis Catalans (IES), c/ del Carme, nº 47, 08001 Barcelona.

Les persones interessades en participar a la sessió o a la nova edició del grup de lectura l'han de comunicar a la nostra adreça de correu electrònic: grupo.erapi@gmail.com


[CAS]

Nueva sesión del Grupo de lectura: «Otras economías, otras configuraciones socioculturales»

Fecha: 19/03/2018 18:00

Organiza: Associació ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia y Grupo de trabajo en Socioantropología de los mundos contemporáneos del Institut Català d'Antropologia (ICA)

Lectura: «Modos de vida vivibles: economía(s) solidaria(s) y sostenibilidad de la vida», tesis doctoral presentada y defendida por Mª Daniela Osorio Cabrera en el Dpto. de Psicología Social de la UAB en 2017. Acceso al texto: http://www.tdx.cat/handle/10803/405465

Horario: de 18:00 a 20:00 h.

Lugar: Sala Fontserè de l’Institut d'Estudis Catalans (IES), c/ del Carme, nº 47, 08001 Barcelona.

Les persones interesadas en participar en la sesión o en la nueva edición del grupo de lectura lo han de comunicar a nuestra dirección de correo electrónico: grupo.erapi@gmail.com