Curs: El oficio de escribir en investigación social

Data: 18/04/2018 al 25/04/2018

Organitza: ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en "Socioantropologia dels mons contemporanis" de l'Institut Català d'Antropologia (ICA)

Duració: 10 hores

Professor: Enrique Santamaría

Dates: 18, 20, 25 i 26 d'abril de 2018 - Horari: 18:00 a 20:30h

Lloc: Sala Fontserè, de l'Institut d'Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona.

CONTINGUTS (el curs es farà en castellà)

CAT / CAS 

El curs s'endinsarà en l'ambivalent tasca d'escriure en el marc dels processos d'investigació social, posant l'accent en les experiències de l'escriptura i acostant-se a aquestes a partir de les aportacions teòriques i metodològiques que ens lleguen les ciències socials sobre els processos i pràctiques d'escriure. D'aquesta manera, s'abordaran qüestions com ara les prenocions sobre el fet d'escriure, les vivències individuals i col·lectives de l'escriptura i la relació que aquestes mantenen amb l'organització social, els moments, gèneres i estils científic-literaris, els rituals d'escriptura i les seves funcions, els vincles entre escriptura i lectura, la relació entre autoritats i autories, les audiències i la seva importància en l'elaboració de textos, els principals trops de l'escriptura en ciències socials, la responsabilitat en dita escriptura, sense oblidar els trucs d'ofici per a l'escriptura científic-social i les dificultats que aquesta presenta. En suma, es tractarà de respondre a la preocupació per com aprendre a escriure eficaçment sobre les troballes de les investigacions que, recorrent a plurals estratègies de producció d'informacions i narracions, es posen en obra per poder explicar i comprendre els diferents fenòmens o dinàmiques socioculturals.

CAS

El curso se adentrará en la ambivalente tarea de escribir en el marco de los procesos de investigación social, poniendo el acento en las experiencias de la escritura y acercándose a éstas a partir de las aportaciones teóricas y metodológicas que nos legan las ciencias sociales sobre los procesos y prácticas de escribir. De esta manera, se abordarán cuestiones tales como las prenociones sobre el hecho de escribir, las vivencias individuales y colectivas de la escritura y la relación que éstas mantienen con la organización social, los momentos, géneros y estilos científico-literarios, los rituales de escritura y sus funciones, los vínculos entre escritura y lectura, la relación entre autoridades y autorías, las audiencias y su importancia en la elaboración de textos, los principales tropos de la escritura en ciencias sociales, la responsabilidad en dicha escritura, sin olvidar los trucos de oficio para la escritura científico social y las dificultades que la misma presenta. En suma, se tratará de responder a la preocupación por cómo aprender a escribir eficazmente sobre los hallazgos de las investigaciones que, recurriendo a plurales estrategias de producción de informaciones y narraciones, se ponen en obra para poder explicar y comprender los fenómenos o dinámicas socioculturales.

PROFESSORAT

Enrique Santamaría és docent independent, professor associat al Dept. de Sociologia de la Universitat de Barcelona (UB) i director d'estudis a la Assoc. ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia. Així mateix és co-coordinador del grup de treball "Socioantropologia dels mons contemporanis" de l'Institut Català d'Antropologia (ICA).

INSCRIPCIONS

Preus d'inscripció:

60 € (Inscripció general)

55 € (Inscripció membres de l'ICA)

75 € (Inscripció solidària)

Inscripció:

Per reservar la teva plaça s'ha d'omplir i enviar el següent formulari: https://goo.gl/dJ1mtn

Aquesta reserva de la plaça té una durada de 5 dies, terme desprès del qual si no s'ha efectuat el pagament de la inscripció la reserva caducarà.

El pagament de la inscripció s'ha de fer al número de compte IBAN: CAIXA D'ENGINYERS ES57 3025 0001 11 1433507813 (fent constar nom, cognoms i títol del curs).

També es por fer en efectiu a la secretaria de l'ICA: c/ Casp, nº 43, bajos 1ª - (ECOS Grup Cooperatiu) Barcelona 08010; en aquest cas es recomana trucar per telèfon abans de passar.

Es lliurarà certificat d'assistència i d'aprofitament.

Places limitades (15 màxim).

INFORMACIÓ

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia

grupo.erapi@gmail.com

Institut Català d'Antropologia (ICA)

Tel 93 171 37 70
secretaria@antropologia.cat

COL·LABORA

Institut d'Estudis Catalans (IEC)