V Congrés Internacional: Patrimonis Alimentaris, Turismes i Sostenibilitats

Data: 18/05/2018 al 21/05/2018

Organitza: Observatori de l'Alimentació – ODELA i Fundació Alícia

Enviament de resum: abans del dia 30 de setembre del 2018.
Notificació d’acceptació de comunicació: 15 de novembre del 2018.
Data de la pròxima circular: juny 2018.

Primera circular (cast)
http://www.ub.edu/odela/wp-content/uploads/2018/05/1a-Circular_Patrimonios-Alimentarios.pdf

Primera circular (inglés)
http://www.ub.edu/odela/wp-content/uploads/2018/05/1a-Circular_Food-Heritage.pdf