09/05/2018

Moreneta al món. Apropiacions i resignificacions de la imatge de la Verge de Montserrat a Catalunya i al món

http://www.morenetalmon.cat/index.php

Web associada al projecte Apropiacions i resignificacions de la imatge de la Verge de Monsterrat a Catalunya i al món. Un estudi d’antropologia i d’història comparada sobre el culte a La Moreneta a Puerto Rico, l’Alguer i Guinea Equatorial, finançat per l’Observatori de Patrimoni Etnològic de Catalunya (OPEI) i l’Institut Ramón muntaner (IRMU) i coordinat a través de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).

Investigadors: Roger Canals (UB, ICA) i Celeste Muñoz (UB, ICA)

Objectius del projecte

El projecte Apropiacions i resignificacions de la imatge de la Verge de Monsterrat a Catalunya i al món pretén endinsar-se en l’anàlisi de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat des d’una perspectiva inèdita, que va més enllà dels estudis de caràcter religiós o artístic habituals. El seu objectiu és explorar, des d’una òptica històrica i antropològica, les resignificacions que ha experimentat aquesta icona tant a Catalunya com a l’estranger en funció dels diferents contextos polítics, històrics i culturals. L’estudi se centra en l’època contemporània i pren en consideració tres casos etnogràfics concrets –fora del Principat– que pertanyen a tres continents diferents on és present la imatge de La Moreneta: Puerto Rico, Guinea Equatorial, l’Alguer. En tots tres àmbits la imatge de la Mare de Déu de Montserrat ha generat cultes, mites i discursos singulars. El nostre propòsit és posar en relació aquestes respostes amb els usos i significats que si li ha donat i se li dóna encara avui a Catalunya a fi de copsar la diversitat de sentits i funcions que una mateixa imatge pot adquirir al llarg del temps i de l’espai.

 Disseny: Montse Jové (http://jovestudi.com/)