Conferència Internacional HISTORICAL MATERIALISM

Data: 27/06/2019 al 30/06/2019

Barcelona

Presentació
Pensar l’emancipació. Radicalitats i moviments socials en un món polaritzat
Conferència internacional Historical Materialism Barcelona 2019

Els últims anys han estat marcats per grans turbulències econòmiques, socials i polítiques. Han estat anys plens d’esperances però també d’amenaces. Anys on el camp del possible s’ha ampliat. Anys on hem vist igualment injustícies inombrables en el sí d’una creixent polarització. Davant una crisi de civilització sense precedents, l’activisme polític i social ha conegut un nou floreixemement, paral.lel al renaixement de forces i de moviments reaccionaris.

La pràctica emancipadora necessita moments i espais per reflexionar sobre sí mateixa, per aprofundir en els debats d’època, i alçar la mirada al marge de les urgències quotidianes i de les polèmiques passatgeres. Espais on les múltiples experìences del present es puguin contrastar amb les del passat. Espais on pensar les pràctiques del present que apunten cap a un altre futur.

Partint, seguint la coneguda frase de Marx, de la “crítica despiada a tot l’existent” el nostre objectiu és crear un marc de reflexió plural, pausat, conectat amb als grans problemes del nostre temps. Esperem oferir un espai de trobada i de diàleg d’investigadores i activistes que treballin des d’una òptica crítica, emancipadora i materialista.

Desitgem que aquesta primera conferència serveixi per a crear una xarxa transversal, pluralista i heterogènia d’investigadores i militants que treballen a favor de l’empancipació i la transformació social.

Volem trencar murs. Entre disciplines acadèmiques, entre perspectives teòriques, entre el món acadèmic i l’activisme i entre teoria i pràctica. Trencar murs per construir nous ponts emancipadors.

Animem a investigadores i activistes a presentar propostes de comunicació i/o de tallers per a fer possible a aquesta conferència. Les propostes s’han d’enviar abans del 31 de març de 2019

La conferència, per tal de poder agrupar els debats, tindrà els següents eixos de treball:

1.Història dels moviments populars, memòria històrica i anti-feixisme
2.Feminisme i lluita LGBTQI
3.Ecologisme, territori, i món rural
4.Economia, globalització, financiaritzacio
5.Resistències, estratègies, moviments i política del comú
6.Noves pràctiques i crítiques culturals i artístiques
7.Estat, nació i sobiranies
8.Classes, nous subjectes i noves formes d’explotació
9.Llei, control social, estat penal, i violencies
10.Ciutat i espai urbà
11.Educació, universitat
12.Migracions, racisme, i postcolonialisme

Però més enllà de les temàtiques d’aquests eixos, animem a presentar propostes sobre qualsevol altra qüestió. Tot allò relacionat amb l’emancipació és benvingut. Volem parlar de tot. Debats teòrics i experiències pràctiques. Encoratgem la presentació de comunicacions sobre temàtiques originals o amb enfocs originals sobre temàtiques clàssiques.

Les respostes sobre les propostes de comunicacions/tallers es notificaran el 30 d’abril. Les comunicacions acceptades es presentaran oralment i no es requerirà l’enviament d’un text escrit.

Llegir més a: https://historicalmaterialismbcn.net/ca/presentacio/

 

cartel_confederence.jpg