04/01/2008

(con)textos revista d'antropologia i investigació social

Revista electrònica que vol donar a conèixer els treballs de recerca que es duen a terme durant l'etapa doctoral.
Enviament d'articles fins l'11 de febrer del 2008

Un grup de doctorands d'antropologia social i cultural de la Universitat de Barcelona impulsen la publicació de (con)textos, una revista electrònica que vol donar a conèixer els treballs de recerca que es duen a terme durant l'etapa doctoral, tot creant un espai de debat, reflexió i formació en l'àmbit de l'antropologia social i cultural. Així doncs llancem una crida a l'enviament d'articles, ressenyes i notes etnogràfiques, que donaran cos al primer número d'aquesta publicació. Tots els treballs han de ser enviats a con-textos@ub.edu. La data límit de rebuda dels textos és el dilluns 11 de febrer del 2008.
Per a més informació sobre la revista i les normes de publicació consulteu el nostre blog:

contextosantropologia.blogspot.com