Presentació

L’objectiu del grup Antropologia Sonora és iniciar un espai de recerca permanent sobre la sonoritat de la vida social (la música, el soroll, els sons més quotidians i els més excepcionals) i sobre les possibilitats d’escolta de la investigació antropològica.
 
Aquest grup d'antropologia sonora realitza des de gener de 2005 unes converses mensuals (normalment el darrer divendres de cada mes) a la seu del CSIC.

Principals temes d'interés

1. Música i immigració: teixits socials i musicals que es construeixen a partir de les bandes sonores del cinema de Bolywood i usos, significats i funcions que adquireixen les pràctiques musicals de les persones cubanes establertes a Barcelona.

2. Les músiques de l'ambient: Idols musicals de l'escena; imatge sonora i espais de recreació dels col·lectius gay de Barcelona.

3. Les músiques del món o "World Music": un difícil equilibri entre tradició, modernitat i mercat.

4. La investigació socioacústica: les pràctiques sonores de la vida quotidiana i les seves possibilitats d’escolta i anàlisi per part de la investigació social (l’antropologia, la psicologia social, la sociologia).

   5. Espais sonors i vida quotidiana:  relacions perceptives, polítiques i estètiques entre el so i els diferents espais de la vida social.

Persona de contacte: Sandra Anitua sanitua@yahoo.es

Temes: so