Ciutat sonora

Ciutat Sonora és una xarxa d'investigació al voltant de la dimensió sonora de la vida social, que agrupa a professionals de diversos àmbits (antropologia, psicologia social, arquitectura, acústica, etnomusicologia, disseny...) i té com a objectius:

  • Crear una xarxa de projectes de recerca relatius al so i la investigació social;
  • Desenvolupar una dinàmica d'investigació permanent al voltant del so i de les seves condicions perceptives, polítiques i estètiques;
  • Desenvolupar un conjunt d'accions i intervencions artístiques al voltant de distintes tendències en la investigació sonora.

Web: www.ciudadsonora.net

Temes: ciutat so