OVNI 2008 Exodus. Els marges de l'imperi

Data: 29/01/2008 18:00 al 03/02/2008 18:00

Organitza: Centre de Cultura Contemporània-CCCB

OVNI - Arxius de l'Observatori faciliten una crítica de la cultura i la societat contemporànies fent servir estratègies diverses: documental independent, videoart, arqueologia dels mitjans de comunicació de massa... Durant les projeccions, vint unitats de consulta facilitaran l'accés a la totalitat del fons de l'arxiu: més de dos mil documents audiovisuals.

OVNI 2008 projectarà una sèrie de vídeos que ofereixen una primera reflexió sobre la marginalitat i sobre la voluntat de creuar els marges, formes d'èxode personal o col·lectiu, físic o anímic. Es donaran visions de diferents formes de marginació i explotació, les que queden directament sota la vertical opressiva del poder: treballadors de fàbriques d'exportació a la Xina, jornalers palestins que treballen clandestinament a Israel..., visions -més enllà de la dialèctica propaganda/contrapropaganda- de les zones de conflicte armat: Amèrica del Sud, Txetxènia, el Líban, Iraq, Darfur, Afganistan...

Però també reflexions i visions d'aquelles altres realitats i formes d'organització que creixen als marges: autoorganització de homeless, comunitats indígenes a l'Equador i Colòmbia, germandats de transvestits a l'Índia, antigues tradicions heterodoxes i els seus ritual, col·lectius d'autogestió a Barcelona, grups de desertors als Estats Units... Juntament amb relats de somnis i revolució interior, de recerca i èxode...

 Més informació: http://www.desorg.org/intro_2008.php

ovni.jpg