Consell de Redacció

David Curto Teixidó - Universitat Autònoma de Barcelona / Institut Català d'Antropologia

Fabiola Mancinelli - Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia

Giuseppe Aricó - Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia

Jose Mansilla López - Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia

María Offenhenden - Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d'Antropologia

Mònica Martínez Mauri- Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia

Natalia Alonso Rey - Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d'Antropologia

Roger Canals Vilageliu - Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia

Saida Palou Rubio - Universitat de Girona / Institut Català d'Antropologia

Susan Frekko - Institut Català d'Antropologia