Quaderns

Quaderns 21. Sèrie monogràfics

Autor: AAVV
Editorial: UOC, ICA
Col·lecció: QuAderns 21 (2005)

REPRENENT L'OBJECTE I LES SEVES MEDIACIONS. ANTROPOLOGIA, ART I ARTEFACTE

Coordinat per Eliseu Carbonell Camós i Alberto López Bargados

Podeu consultar els textos complets al web http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/issue/view/8934/showToc

Venta directa a través de la UOC

 

 

Sumari

Presentació
Eliseu Carbonell Camós, Alberto López Bargados

¿Son los antropólogos ciegos frente al arte?
Sally Price

Entre lo estético y lo extra-estético: paradojas de la emergencia internacional del arte contemporáneo en África     
Lourdes Méndez
Resum

Recuerdos de metal: Cultura material y conflicto en el siglo XX    
Nicholas J. Saunders
Resum

Com fer visible l'interior del cos o diferents maneres d'imaginar el fetus 
Joan Bestard

Making Do: Agency and objective chance in the psychogenetic portraits of Jaume Xifra   
Roger Sansi
Resum

Objectes distribuïts i consciència discontinua: l'obra d'art com a mediació transtemporal i transcultural    
Octavi Rofes
Resum

The visual Arts as an Expression of Change among the Baules of Côte d'Ivoire   
Shawn Volesky

Nubes y claros: Breves apuntes sobre las producciones de la institución arte dentro de las "sociedades del conocimiento"   
María Ruido
Resum

Obra d'agrarietat  
Perejaume

Relacions esporàdiques    
Pep Dardanyà

Temes: antropologia art