09/05/2008

Homenatge a Verena Stolcke, Catedràtica del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB

L’homenatge tindrà lloc el proper dimarts 20 de maig, de  9:30h a 14:30h, a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres.

PROGRAMA

9:30 a 10:00h Benvinguda institucional
Dr. Joan Carbonell. Vicerector d’estudiants, en representació del Rector de la UAB
Dra. Helena Estalella. Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB
Dra. María Valdés. Directora del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB

10:00 a 11:30h Recorregut per la trajectòria acadèmica i intel·lectual de la Dra. Verena Stolcke:
Anglaterra, Cuba i Brasil
Cuba:
Dr. Josep Maria Fradera. Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra
Brasil:
Dra. Manuela Carneiro. Department of Anthropology, The University of Chicago
Dr. Peter Fry. Departamento de Antropologia, Universidade Estadual de Campinas
Anglaterra:
Dra. Olivia Harris. Department of Anthropology, London School of Economics

11:30 a 12:15h Conferència a càrrec de la Dra. Verena Stolcke: "A propósito del sexo"

12:15 a 12:45h Pausa cafè

12:45 a 13:30h Recorregut per la trajectòria acadèmica i intel·lectual de la Dra. Verena Stolcke: Barcelona i la UAB
Dra. Dolores Juliano. Departament d’Antropologia Social i d’Història d’Amèrica i Àfrica, Universitat de Barcelona, i ERAPI
Dr. Manuel Delgado. Departament d’Antropologia Social i d’Història d’Amèrica i Àfrica, Universitat de Barcelona, i Institut Català d’Antropologia
Dra. Aurora González. Departament d’Antropologia Social i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona

13:30 a 14:15h Testimonis dels/les seus/seves deixebles
Dra. Montserrat Ventura. AHCISP, Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB
María Carballo. Estudiant del Doctorat en Antropologia Social i Cultural de la UAB
Aura Roig. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UAB

14:15 a 14:30h Cloenda
Dra. María Valdés. Directora del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB