20/06/2008

Call for papers: II training seminar de jóvenes investigadores en dinámicas interculturales

20 setembre 2008 - data límit lliurament propostes.

Convocatòria de comunicacions per al II Training Seminar de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals que tindrà lloc a la Fundació CIDOB els dies 1 i 2 de desembre de 2008.

Blocs temàtics

Panel I: Espais de/per a la interculturalitat: contacte, trànsit, apropiació
Dirigeix: Manuel Delgado (ICA/UB)

Panel II: Imaginaris del conflicte: violència i por en el contacte intercultural
Dirigeix: Cristina Sánchez-Carretero (CSIC)

Panel III: Mobilitat, participació i polítiques públiques: la immigració com a dinamitzador polític i institucional
Dirigeix: Javier de Lucas (UV)

Panel IV: Contacte i distància en l’ordre postcolonial
Dirigeix: Enrique Dussel (UNAM/UAM)

Panel V: Metodologies d’investigació intercultural: experiències, dificultats, estratègies
Dirigeix: Tomás R. Villasante (CIMAS/UCM)

Idioma de treball: espanyol

Més informació: www.cidob.org/ca/actividades/dinamicas_interculturales/ii_training_seminar_de_jovenes_investigadores_en_dinamicas_interculturales