28/06/2008

Històries d'Àfrica

El Centre d'Estudis Africans, amb motiu del seu 20è aniversari i com a forma de fomentar la literatura i el coneixement de les societats africanes, convoca el Certamen de relats curts: Històries d'Àfrica.

El termini de presentació finalitza el pròxim 15 d'agost, i el jurat estarà format pels escriptors: Gustau Nerín, Albert Sánchez-Piñol i Anna Moya. La convocatòria estableix tres guanyadors. Premis:
1.Dos bitllets d'avió a Dakar
2.Un cap de setmana per a dues persones a Marrackech (viatge i allotjament)
3.Un lot de literatura i música Africana
 
A més els relats dels guanyadors i dels 5 finalistes es publicaran en un llibre editat pel CEA: "Històries d'Àfrica".

Bases del certamen literari Històries d’Àfrica
Centre d’Estudis Africans. 2008

1. Cal presentar un relat curt de ficció on la temàtica principal sigui Àfrica en qualsevol dels seus àmbits:
societat, cultura, geografia, immigració, etc.
2. Els originals hauran de ser inèdits, no presentats a cap altre concurs no premiats en cap altra
convocatòria i signats per un únic autor.
Queden excluides d'aquest certamen les persones que formin part a la Junta del CEA i el seu equip
tècnic.
3. Els concursants hauran de ser persones majors d’edat i només podrà presentar-se una obra per
persona
4. Els relats podran ser escrits en català o castellà.
5. Els originals hauran de tenir una extensió mínima de 1.800 paraules (5 fulls) i màxima de
4.500paraules (10 fulls), en Arial 12 o similar.
6. Els originals s'enviaran per duplicat. Una còpia per correu electrònic, a l'adreça:
info.cea@pangea.org, adjuntant el fitxer (Microsoft Word). Es farà constar el nom, l'adreça, el
telèfon, el correu electrònic, una fotografia (opcional) i una breu ressenya biogràfica. En cap cas els
originals enviats seran retornats als seus propietaris. L’altra còpia anirà sense remitent a l’adreça:
C/Mare de Déu del Pilar 15 principal, 08003 Barcelona, especificant en el sobre “Concurs de relats
curts Històries d’Àfrica”. En cap dels casos els originals enviats seran retornats als seus propietaris.
7. El termini d'admissió conclourà el pròxim 15 d'agost.
8. El jurat estrá format pels escriptors: Gustau Nerín, Albert Sásnchez Piñol i Anna Moya.
9. La resultat del jurat es donarà a conèixer el 25 d'octubre de 2008, mitjançant un comunicat via correu
electrònci així com un avís personal via telefònica.
10. La convocatòria estableix tres guanyadors amb els seguents premis:
a. Dos bitllets d'avió a Dakar
b. Un cap de setmana a Marrakech per a dues persones (viatge i allotjament)
c. Un lot de lliteratura i música Africana.
Els premis hauran de ser recollits personalment pels guanyadors en un acte públic.
11. Els relats dels guanyadors i dels 5 finalistes es publicaran en una llibre editat pel CEA (Històries
d’Àfrica).
12. Tots els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases d'aquesta convocatòria.

Informació:
C. E. A.
Centre d’Estudis Africans
Mare de Déu del Pilar, 15, Principal. 08003 Barcelona
Telf. i Fax 93- 319 40 08
info.cea@pangea.org