17/02/2009

Call for papers revista (con)textos

La data límit de rebuda dels textos és el 1 d'abril del 2009.

 

Resta obert el període per a l'enviament d'articles, ressenyes i notes etnogràfiques, que donaran cos al tercer número de la revista. Tots els treballs han de ser remesos a l'adreça redaccio@con-textos.net i han de cenyir-se a les normes de publicació que trobareu al nostre web http://www.con-textos.net

També us recordem que ja funciona l'aplicació a través de la qual es publicaran comentaris formals referits als articles de la revista. Aquests textos de format breu han de cenyir-se a les normes especificades i es poden enviar mitjançant l'aplicació "afegeix un comentari nou" situada al final de la versió HTML de cada article.

(con)textos. revista d'antropologia i investigació social és una iniciativa d'un grup de doctorands d'antropologia social i cultural de la Universitat de Barcelona. La publicació electrònica vol ser un espai per intercanviar i donar a conèixer treballs de recerca que s'estan duent a terme, creant un espai de debat, reflexió i formació en l'àmbit de l'antropologia social i cultural.