e-latina. Revista electrònica de estudios latinoamericanos

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/index

Revista electrònica de circulació trimestral adreçada a investigadors i docents de les Ciències Socials i les Humanitats; publica articles originals i inèdites sobre algun tema pertinent al seu camp d'estudis buscant promoure un enfocament transdisciplinari de les societats llatinoamericanes. És una publicació electrònica del Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL).

Temes: revista