08/06/2009

MULTIRAMBLES- BCN 6 T

Exposició
Fins al 19 de juliol de 2009

Barcelona és, avui, una ciutat de referència en l’escenari turístic internacional. La seva capacitat de lideratge en l’economia turística ha afavorit en la dècada dels anys 90 un important sentiment “d’autoestima urbana", que ha anat canviant al llarg dels últims 20 anys en un sentiment de reivindicació de l’autenticitat.

Barcelona ha absorbit una pressió turística quatre vegades superior a la seva població en pocs espais públics concentrats en el centre i en monuments atraients puntuals. L’extremada centralització de serveis al turistes (allotjaments, comerços i els serveis d’oci i cultura) ha generat una percepció del turisme amenaçadora de la qualitat de vida i de la política urbana de la ciutat.

La Rambla és, probablement, la icona més representativa d’aquest conflicte i un dels espais públics amb potencials múltiples de reinvenció. "MULTIRAMBLES – BCN 6 T" presenta hipòtesis d’oportunitats per a una ciutat com Barcelona que necessita replantejar conjuntament la competitivitat del seu principal motor econòmic i la qualitat i coherència del seu model urbà.

Programa "Turisme. Espais de ficció"

"MULTIRAMBLES – BCN 6 T" forma part del programa d’activitats "Turisme. Espais de ficció" que es desenvolupa al DHUB al voltant del turisme des de la planificació, la projectació i el disseny.

Lloc: DHUB Montcada, carrer de Montcada, 12 (Barcelona)
Horari: De dimarts a dissabte: d’11 a 19 h; Diumenges, d’11 a 20 h; festius: d’11 a 15 h
Preu: Entrada lliure

Crèdits
Organització: Disseny Hub Barcelona i Intelligent Coast, unitat docent adscrita a la Fundació Politècnica de Catalunya
Comissariat: Manuel Gausa, Silvia Banchini i Luis Falcón
Col·laboradors:
Handong Global University Spatial Environment System, Pohang, South Korea
YGSA – Yokohama Graduate School of Architecture
Master Intelligent Coast, edición 2008 – Fundación UPC, Barcelona
Equip investigador de Intelligent Coast