Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

19 (1) 2014. "Imatges, Mirades i Representacions" / "Antropologia del Conflicte Urbà (II)"

Coordinat per Alba Barbé i Serra i Giuseppe Aricó

Sumari