Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

21 (1) 2016. Miscel·lània

Reseña: Mestizaje and Globalization. Transformations of Identity and Power. Editado por Stefanie Wickstrom and Philip D. Young (2014). 264 pp. ISBN 978-0-8165-3090-8

Arlette Martínez Parra y Carmen Salas Quesada

Universitat de Barcelona

Arxius relacionats:
Reseña: Mestizaje and Globalization Transformations of Identity and Power (186Kb)