Ressenya: Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación urbana y conflicto social en el estado español Grupo de Estudio

Universidad de Granada

Ressenya: La ciutat horitzontal: urbanisme i resistència en un barri de cases barates de Barcelona Stefano Portelli (2015) Bar

Universitat de Girona

Book Review With the Saraguros The Blended Life in a Transnational World Syring, David (2014) Austin: University of Texas Pr

uni

Reseña Trajectoires et pratiques migratoires des Haalpulaaren du Sénégal Socio-anthropologie d’un «village multi-situé» Hami

Universitat de Barcelona

Reseña: Mestizaje and Globalization Transformations of Identity and Power. Editado por Stefanie Wickstrom and Philip D. Young (

Universitat de Barcelona

Reseña Así cuentan la historia Mujeres y memoria emberá González Henao, Raquel Editorial Gente Nueva Bogotá D.C., Colombia

Universitat de Barcelona

Reseña Images of Public Wealth or the Anatomy of Well-Being in Indigenous Amazonia Santos-Granero, Fernando (Ed.) (2015) Univer

Universitat de Barcelona

Ressenya: Memòries d’un passat llunyà Francis L. Russell (pseudònim de Josep Ramon Llobera) Pol·len Edicions 2015 ISBN: 978-84

Antropòleg i escriptor

Ressenya: Domingo, Andreu (2014). Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional. Barcelona: L’Avenç. 3

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)


 

Ressenya 2 :: Sarrionandia, Joseba (2013) Som com moros dins la boira? Barcelona, Pol·len edicions, 766 p, ISBN 9788486469337

Universitat de Barcelona